Priemyselné farby

Na základe úzkej spolupráce s firmou Lankwitzer Slovensko, s.r.o., dodávame náterové hmoty priamo k zákazníkom po celom Slovensku v prípade […]

Kontakt

TATRAMIX Kriváň, s. r. o. tatramix@tatramix.sk Prevádzka: Kriváň 442 962 04 Kriváň IČO: 36059862 IČ DPH: SK2020072769 bankové spojenie: č. […]

Profil spoločnosti

Spoločnosť TATRAMIX Kriváň, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Oktresného súdu v Banskej Bystrici dňa 7.5.2003 v oddieli Sro vložka 8324/S so […]